روز 7 مهرماه روز ملي ايمني و اتش نشاني

تجلیل از آنهایی که آتش را نشانه گرفتند

روز آتش نشانی بهانه اي است تا از افرادي تقدير شود كه ازجان و راحتي خود براي حفظ جان و آسايش ديگر افراد مي گذرند.

آخرین اخبار

تبلیغات