بمناسبت روز جهاني معلول

تلاشی که قوت پاهایش شد

موانع را از سر راه برداريد، براي يك جامعه ي فراگير براي همه درها را باز كنيد.

آخرین اخبار

تبلیغات