امت حزب الله کوهپایه پیش به سوی آزادی قدس شریف؛

لبیک مردم کوهپایه در روز جهانی قدس هم صدا با سراسر جهان

مردم بخش کوهپایه همانند سال های گذشته در تکاپوی راهپیمایی گسترده روز جهانی قدس هستند.

ستاد هماهنگی روز قدس کوهپایه تشکیل شد

ستاد هماهنگی روز قدس بخش کوهپایه با حضور مسئولان بخش به منظور حضور باشکوه مردم برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات