تصاویر ی از حضور شرق اصفهان(1)

طنین صدای کشاورزان براآن جنوبی در حمایت از مردم غزه / تصویر

همه آمده بودند از مسئول تا کشاورز تا بگویند غزه عزیزمان می مانیم تا بمانی.

آخرین اخبار

تبلیغات