روز ملی روستا؛

روزی که روستاهای شرق اصفهان فقط عنوان آن را یدک می کشند

روز ملی روستا به منظور ارج نهادن به روستائیان و فرهنگ روستائی تصویب شد!!!

به مناسبت روز روستا:

همایش شوراهای بخش مرکزی برگزار می شود

همایش شوراهای بخش مرکزی به مناسبت روز روستا و ایجاد برنامه های توسعه پایدار روستا در حسینیه روستای وجاره براآن شمالی برگزار می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات