همزمان با راهپيمايي يوم الله 13 آبان صورت گرفت

برگزاري تجمع مردمي احياي امر به معروف و نهي از منكر در اصفهان

معاون فرهنگي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر استان اصفهان با اشاره به اينكه هفته اول ماه مُحرم به نام “احياي امر به معروف و نهي از منكر” نامگذاري شده، گفت: روز يكشنبه و مقارن با برگزاري راهپيمايي يوم الله ۱۳ آبان، تجمع مردمي احياي امر به معروف و نهي از منكر در گلستان شهداي اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات