صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد

تخفیف ۳۰ درصدی قطارهای رجا برای سالمندان

شرکت حمل و نقل ریلی رجا به مناسبت اول اکتبر، روز جهانی سالمندان، تسهیلات جدید تخفیف خود را در قالب ۳۰ درصد تخفیف برای سالمندان متقاضی سفر ارائه می‌کند.

سالمندان مطرح کردند:

مسئولین به فکر نشاط روحی سالمندان باشند

بارها گفته اند که نام گذاری روزی به نام افراد به دلیل مخفی نشدن یاد و خاطره ی آنهاست، نگذاریم سالمندان از دید ما پنهان شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات