معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو

ایران در دو سال آینده با بحران آلودگی منابع آبی مواجه خواهد شد

معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: بحران کیفیت آب، معضل بزرگی است که طی دو سال آینده کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

رئیس گنجینه ملی آب

کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در استان‌ها تشکیل می‌شود

نامناسب بودن وضعیت منابع آبی کشور،مسئولان را مصمم به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کرده است.

آخرین اخبار