+روایتی از مادر پسران

ام البنین آنچنان جانسوز برای شهادت فرزندان و بویژه برای امام حسین(ع) نوحه و گریه می کرد که حتی دشمن اهل بیت(ع)، مروان بن حکم نیز از شنیدن مراثی وی گریه می کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات