مدیر کل تشکل زیست محیطی ومیراث فرهنگی ورزنه خبر داد:

ورزنه میزبان همایش تالاب ها/ شرایط اقلیمی مرگ گاوخونی را سرعت بخشید

مدیر عامل تشکل زیست محیطی و میراث فرهنگی ورزنه از برگزاری همایش ویژه علمی تالاب گاوخونی با حضور کارشناسان و مسئولان ذیربط در 10 بهمن 93 خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات