امام جمعه شهر ورزنه:

رمز احیا مجدد زاینده رود بازگشت به طومار شیخ بهاییست/ مشکل ما با تفکر و عملکرد وهابیت و آل سعود است

امام جمعه شهر ورزنه گفت: ما با برادران مسلمان عرب در کشورهای عربی مشکل نداریم بلکه تفکر و عملکرد وهابیت و آل سعود مشکل اصلی ماست.

آخرین اخبار

تبلیغات