در رایزنی‌های هسته‌ای وین

اهم موارد مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+ 5 به روایت وزارت امور خارجه ایران

مسئولان وزارت امورخارجه کشورمان اهم موارد مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5 را در اختیار خبرنگاران رسانه ها قرار دادند.

آخرین اخبار

تبلیغات