دادستان عمومی و انقلاب اصفهان:

متظاهرین به امر روزه‌خواری تحت تعقیب قرار می‌گیرند

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: از آنجایی که روزه‌خواری در ملا عام از مصادیق فعل حرام بوده و در قانون جرم انگاری شده، متظاهرین به این امر تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

آخرین اخبار