نگاهی به عناوین برگزیده روزنامه های اصفهان- چهار شنبه ۹۲/۸/۱۵

شاید در ماه های آینده آبی برای خوردن باقی نماند

یکی از روزنامه های محلی به نقل از معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نوشته است آبدهی چاه های فلمن با کاهش روبرو شده و اطمینان کافی برای تامین آب ماه های پایانی پاییز وجود ندارد. حالا باید از خودمان بپرسیم ۷ سال پیش که خشکسالی اصفهان آغاز شد چرا فکری برای این روزها نکردیم و حالا تازه به فکر چاره افتاده ایم

آخرین اخبار