دیلی میل گزارش داد

پوتین در تدارک فراهم کردن مقدمات آخرین فاز جنگی علیه داعش

روزنامه دیلی میل گزارش داد که رئیس جمهوری روسیه با ارسال بزرگترین ناو جنگی این کشور به مدیترانه در تدارک مقدمات آخرین فاز جنگی علیه داعش در سوریه است.

آخرین اخبار

تبلیغات