اخبار ویژه کیهان

ارتباط نویسنده مقاله موهن روزنامه بهار با رئیس اداره سوم ساواک

انتشار مقاله هتاکانه روزنامه زنجیره‌ای بهار، حساسیت‌سنجی برای تکرار تراژدی حمله به مقدسات در دوره اصلاحات بود.

در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات

مقاله‌ای اهانت بار روزنامه ی بهار را متوقف کرد

با رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به وضعیت روزنامه بهار این روزنامه در نهایت توقیف شد.

آخرین اخبار

تبلیغات