کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

تیتربازی با داغ کرمانشاه و مردم، توسط برخی رسانه ها/ هلهله روزنامه شرق با زلزله غرب

رفعتی پور تحلیل گر مسائل سیاسی گفت: وقتی در قاموس فکری و رفتاری برخی، منافع حزبی و گروهی به جای منافع و مصالح ملی و نگاه مادی و نفسانی به جای نگاه دینی و انسانی مینشیند، نتیجه اش همین کینه ورزی و تسویه حساب های سیاسی به هر ابزاری می شود.

رنجش اهالی رسانه ای هرند اصفهان؛

کج سلیقگی یک روزنامه در انتشار تیتر خبر اعتیاد!

در روزهای اخیر روزنامۀ شرق مطلبی در موضوع معضل اعتیاد را منتشر کرد که در وهلۀ نخست، بردن نام «هرندی» در تیتر به نوعی رنجش برخی اهالی رسانه ای شرق اصفهان را در پی داشت.

تیتر روزنامه های ورزشی؛

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 16دی ۱۳۹۴

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 16دی منتشر شد.

تیتر روزنامه های ورزشی؛

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 15 دی 1394

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 15 دی منتشر شد.

تیتر روزنامه های ورزشی؛

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 14 دی 1394

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 14 دی منتشر شد.

تیتر روزنامه های ورزشی؛

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 13 دی 1394

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 13 دی منتشر می شود.

تیتر روزنامه های ورزشی؛

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 10 دی 1394

تصاویر صفحه اول روزنامه های ورزشی پنجشنبه 10دی ماه منتشر می شود.

تیتر روزنامه های ورزشی؛

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 9دی ۱۳۹۴

تصاویر صفحه اول روزنامه های ورزشی چهارشنبه 9دی ماه منتشر می شود.

تیتر روزنامه های ورزشی؛

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 6 دی 1394

تصاویر صفحه اول روزنامه های ورزشی یکشنبه ۶ دی ماه منتشر می شود.

تیتر روزنامه های ورزشی؛

نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 5 دی 1394

نگاهی به نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز 5 دی

  • صفحه 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

آخرین اخبار

تبلیغات