در گفتگو با دهیار کفران مطرح شد:

مسئولان صدای استمداد مردم دهستان رودشت شرقی را بشنوند

علی اسماعیلی گفت: داشتن پایگاه آتش نشانی با توجه به جمعیت این منطقه و همچنین محصولات حساس به حرارت، نیاز و خواسته به حق اهالی دهستان رودشت شرقی است.

آخرین اخبار

تبلیغات