مدیر عامل بانک کشاورزی در ورزنه:

تلاش ما پرداخت مبلغ کم تری از سوی کشاورزان به عنوان بدهی به بانک کشاورزی است/ ارائه تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ مناسب به مشتریان

خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: بانک کشاورزی ارتباط خوبی با کشاورزان دارد و در این رابطه سعی کرده ایم در وصول بدهی ها تا حد امکان رعایت حال آنها را بکنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات