آسیب های انگ اختلالات روانپزشکی/نیاز جامعه به خدمات سلامت روان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اختلالات روانپزشکی، گفت: خدمات سلامت روان فقط نیاز افراد دچار اختلالات روانپزشکی نیست.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران:

بی‌توجهی به سلامت روان،‌ بیماران را به سمت فالگیر و دعانویس سوق داده است

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با بیان دلایل گرایش مردم به سمت فالگیر و دعانویس گفت: بزرگترین غفلت‌ها در حوزه سلامت روان در کشور، نخست نداشتن شناخت صحیح از بیماری‌های روانی و دوم بی‌توجهی به «روانپزشکی جامعه‌نگر» است.

آخرین اخبار

تبلیغات