روانشناس عمومی مطرح کرد:

تاثیر روانشناختی روزه بر روح انسان/کاهش خودکشی در ماه رمضان

یک روانشناس با تشریح تاثیر روانشناختی روزه برانسان گفت: روزه داری، نیازهای بعد روان انسان همچون نیاز به محبت و کمک به دیگران راتامین می کند و در ایجاد جامعه ای سالم و شاد تاثیر دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات