در راستای اجرای طرح مودت

تعمیر رواق آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) روستای خویا

در راستای اجرای طرح مودت عملیات تعمیر رواق آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) روستای خویا اجرای گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات