وزیر فرهنگ کشور پرتغال خواستار شد

روابط فرهنگی و هنری اصفهان و پرتغال افزایش یابد

وزیر فرهنگ کشور پرتغال در دیدار با استاندار اصفهان گفت: اصفهان و کشور پرتغال می‌توانند روابط خود را در زمینه فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی و فرهنگی و هنری و به‌ویژه توریسم افزایش دهند.

آخرین اخبار