مسئول روابط عمومی فرمانداری اصفهان خبر داد:

تکذیب خبر استعفای فرماندار اصفهان

مسوول روابط عمومی فرمانداری اصفهان خبرهای حاکی از ا ستعفای فرماندار شهرستان اصفهان را تکذیب کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات