به همتاداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان برگزار شد:

افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای اوقات فراغت/ تصاویر

با حضور امیری معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان اصفهان اولین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای اوقات فراغت دستگاه های اجرایی شهرستان اصفهان افتتاح شد.

آخرین اخبار

تبلیغات