نمایش آثار دست دانش آموزان جرقویه سفلی

نمایشگاه طرحها و ابتکارات دانش آموزی به مناسبت هفته مشاغل در مدرسه کار و دانش فرزانه محمدآباد گشایش یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات