برگزاری آزمون علمی طرح الگوهای برتر مدیریت

آزمون علمی طرح الگوهای برتر مدیریت با شرکت کلیه مدیران ابتدایی منطقه درسالن هنرستان فرزانه محمدآباد برگزار گردید.

اولین جلسه مدیران آموزش و پرورش جرقویه سفلی در سال 93

اولین جلسه مدیران مدارس و مدیران مجتمع های شهری و روستایی منطقه در محل سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.

برگزاری هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی

هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی در محل دفتر ریاست اداره برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات