روسیه و ترکیه؛ از روابط تجاری تا تنش سیاسی

روابط ترکیه و روسیه همواره تیره بوده است پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه 1990 میلادی شرایط برای بهبود روابط فراهم گردید مقامات روسیه و ترکیه دیدارهای پیاپی ایجاد کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات