اجلاس ميراث فرهنگي ناملموس، زمينه افزايش روابط ايران و کشورهاي ديگر را فراهم مي‌کند

شهردار اصفهان گفت: اجلاس ميراث فرهنگي ناملموس، زمينه افزايش روابط ايران و کشورهاي ديگر را فراهم مي‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات