نماینده مردم اصفهان در مجلس:

حاضر به پذیرش شروط ارتباط با استکبار در روابط اقتصادی با اروپاییان نیستیم

حمیدرضا فولادگر گفت: به دلیل یک رابطه اقتصادی حاضر به پذیرش شروط سیاسی در خصوص ارتباط با اسرائیل نخواهیم بود.

آخرین اخبار

تبلیغات