ارسال درب حرم مطهر امام جواد(ع) و پرده ملیله دوزی شده به کاظمین

براي طراحي و ساخت در حرم مطهر امام جواد (ع) و پرده مليله دوزي آن در مدت يك سال بيش از3 ميليارد ريال هزينه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات