کارشناس مسائل سیاسی:

متن اولیه توافق حاصل ایستادگی 15 ساله ی ایران در مسیر هسته ای است

رمضان علی غلامرضایی گفت: بحث هسته ای موضوعی ملی و منطقه ای برای کشور است و کسی نمی تواند بهره برداری سیاسی و جناحی از آن داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات