رمز کارت‌های سوخت‌ جدید چیست؟

رمز کارت های سوخت جدید همان رمز پیش فرض یعنی چهار شماره آخر کارت ملی صاحب کارت سوخت خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات