طبق گزارش بانك مركزی؛

چای خارجی و برنج داخلی ركوددار گرانی مواد غذايی پرمصرف +نمودار

گزارش بانک مرکزی حاکی است در يكسال گذشته، چای خارجی با ۳۰ درصد، برنج داخلی درجه یک با ۲۹ درصد، عدس با ۲۳ درصد و شکر با ۲۲ درصد، مواد غذایی پرمصرفی هستند که رکورددار گرانی بوده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات