رئیس کانون هماهنگی شورای کار استان اصفهان:

رقم خط فقر ۴ میلیون تومان است

رئیس کانون هماهنگی شورای کار استان اصفهان گفت: به طور متوسط رقم خط فقر چهار میلیون تومان است و اگر کسی کمتر از چهار میلیون تومان حقوق بگیرد، شرایط زندگی واقعا سختی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات