معرفي قطب هاي صنايع تبديلي؛

آشنایی با تنها شهر ایران که رقم بیکاری در آن صفر است/ از پخت نان های سنتی گرفته تا صنعتی در کمشچه

کُمشچه یا شهر نان و برکت در ۲۵ کیلومتری شمال اصفهان احتمالاً تنها نقطه‌ای از کشور است که در آن به برکت تنورهای پخت نان هیچ کس بیکار نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات