۲۵ شعبه بانک در یک خیابان؟!

صرف نظر از تعدد موسسات اعتباری غیرمجاز، رقابت بانک‌ها برای راه‌اندازی شعبه در نوع خود قابل توجه است. حتما شما هم با مشاهده تعدد شعب بانک‌ها در مجاورت هم این سوال برایتان پیش آمده که مگر در یک خیابان قرار است چند شعبه بانک وجود داشته باشد؟

آخرین اخبار

تبلیغات