استاندار اصفهان:

منازعات سیاسی باید به رقابت‌های سیاسی در اصفهان تبدیل شود

استاندار اصفهان گفت: اگر منازعات سیاسی را به رقابت‌های سیاسی تبدیل کنیم، مسیر توسعه استان هموار می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات