شهردار شهرضا خبر داد:

آزادسازی بخشی از معابر در راستای رفع گره های ترافیکی شهرضا

شهردار شهرضا گفت: ۱۸۰ متر از معابر در راستای رفع گره های ترافیکی شهرضا آزادسازی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات