مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد

تقدم حفظ محیط زیست بر رفع نیازهای اقتصادی/ دفع پسماندهای فولاد با نظارت سازمان محیط زیست

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: جوامع باید به‌منظور رفع نیازهای اقتصادی خود به مسائل اجتماعی و حفظ محیط زیست توجه ویژه داشته باشند و با در نظر گرفتن این موارد اقدام به بهبود کیفیت زندگی خود کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات