امام جمعه نصرآباد جرقویه سفلی:

دولت به زندگی و اشتغال مردم توجه جدی داشته باشد/ روز قیامت از دوران مسئولیت بازخواست می شویم

امام جمعه شهر نصرآباد گفت: دولت باید زندگی مردم را در همه زمینه ها مورد توجه قرار دهد و مسئولان باید بدانند که در روز قیامت درباره لحظه لحظه دوران مسئولیت خود باز خواست می شوند.

آخرین اخبار