همایش روحانیون مبلغ بخش جلگه در شهر هرند

روحانیون مبلغ، سکاندار کار فرهنگی در روستا ها

همایش روحانیون مبلغ بخش جلگه در راستای شناخت و به کار گیری فرامین اسلامی در شهر هرند برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات