شهردار شهر زیار در دیدار با برخی اهالی شهر

با هدف برداشتن بار مشکلات از دوش مردم منطقه گام برمی دارم

شهردار شهر زیار گفت: با توجه به خشکسالی های موجود در منطقه با اراده در راستای برداشتن باری از دوش مردم گام برمی داریم.

فولادگر:

خبرهای خوشی از انتقال آب به اصفهان تا پایان سال به مردم می دهیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: خبرهای خوشی در مورد آبگیری تونل سوم کوهرنگ تا آخر سال به مردم اصفهان خواهیم داد.

آخرین اخبار

تبلیغات