پایان دوران 2 ساله "ماه عسل"؛

زمان گزارش حساب دولت فرا رسید/ آیا رونق اقتصادی در زندگی مردم نمود پیدا می‌کند؟

مردم بی صبرانه منتظر هستند تا هر چه سریع تر نتیجه ورود به یک توافق هسته ای را از سوی دولت را نه فقط با آمار و ارقام بلکه در سطح زندگی خود مشاهده کنند؟

آخرین اخبار

تبلیغات