ماجرای تأثیر نظم امام خمینی(ره) بر پلیس فرانسه

محافظ امام خمینی(ره) در پاریس می‌گوید که نظم امام حیرت‌انگیز بود، نظم در خواندن روزنامه، دیدارها، نامه‌ها و حتی نظم در تجدید وضو، جالب این است که پلیس فرانسه می‌گفت: ما ساعت‌های خودمان را با رفت و آمد امام(ره) تنظیم می‌کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات