غلامرضا امینی:

اصفهان قطب قایقرانی کشور است/ اعتقاد بالایی به ورزشکاران اصفهانی دارم

رئیس فدراسیون قایقرانی گفت: استان اصفهان همواره در رشته قایقرانی ورزشکاران قدرتمندی تربیت کرده و من اعتقاد بالایی به تفکر ورزشکاران کانوپولو اصفهانی دارم.

آخرین اخبار

تبلیغات