تغییر مواضع نسبت به یک دستگاه قانونی پس از 35 سال؛

روحانی 9 آذر 59: دولت بدون شورای نگهبان، به سمت دیکتاتوری می‌رود/ روحانی 1 بهمن 94: تأکید داریم که در بررسی صلاحیت‌ها باید مرّ قانون ملاک عمل باشد و نه مرّ سلیقه

مقایسه 2 اظهار نظر از رئیس جمهوری کشورمان از 35 سال پیش تا کنون نشان می دهد که چگونه یک سیاستمدار وقتی به جایگاهی همچون ریاست قوه مجریه دست می یابد، در مقابل اجرای مر قانون، حتی حرف های گذشته خود را نقض کرده و متهم به تناقض گویی می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات