جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان

وقوع جرم های خشن با آلودگی های زیست محیطی ارتباط دارد

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان آلودگی های زیست محیطی را در وقوع جرم های خشن بی تاثیر ندانست و گفت: تحققیات انجام شده نشان می دهد وقوع این نوع جرم ها با آلودگی های زیست محیطی ارتباط دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات