مدیر اورژانس استان:

۳۳ نفر در استان اصفهان قربانی منوکسیدکربن شدند/ آخرین قربانی از خمینی شهر بوده است

راستین از مسمومیت ۳۳ نفر در استان اصفهان با گاز مونوکسید کربن از ابتدای پاییز تاکنون خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات