چگونه «ابوطالبِ» محمد(ص) شدم

نزدیک به یک سالی بود که می‌دانستم فیلم سینمایی «محمد(ص)» در حال تولید است و مدام می‌شنیدم بازیگران مختلف برای تست گریم به این فیلم دعوت می‌شوند. یک گروه حرفه‌ای ایتالیایی مسئولیت گریم کار را به‌عهده داشت و آنها فقط بازیگرانی را که در تست گریم قبول می‌شدند، انتخاب می‌کردند. همان موقع می‌گفتم خدایا یعنی من هیچ شانسی ندارم توی این فیلم باشم؟

آخرین اخبار

تبلیغات